Omarbetad kodpanel med RFID

Kodpanel16Smidigare och enklare utförande.

Vi omarbetar nu den första versionen av (iMach) Gripen Guards kodpanel som vi släppte till iSafe som var för inbyggnad i vägg, den nya kodpanelen bli lättare och smidigare och har även inbyggd RFID teknik. Andra förbättringar är bl.a längre batteritid, 3xAAA istället för CR123A = billigare drift. Kodpanelen har även sabotageskydd och använder sig av 868MHz. RFID består av hög avancerad kryptering, det kommer finnas tags samt kort.

Kodpanelen har fyra funktioner, pålarm, avlarm, skalskyddsaktivering, och paniklarmning. Man styr avlarm med antingen tag/kort eller på och avlarm med kod.

Kommer finnas klar för återförsäljarna under ca v.33.