Hållbar kvalitet och utveckling

Gripen Guard kvalitetVi har en mycket väl utvecklad kvalitetsorganisation som kvalitetssäkrar samtliga av våra produkter innan de lämnar produktionen. Kvalitetssäkringen sker mot såväl lagkrav som våra högt egna ställda krav på samtliga av våra produkter. Kontrollen omfattar såväl material till färdiga produkter. Därför ger vi produktsäkerheten högsta prioritet och arbetar kontinuerligt med att utveckla kravställande och uppföljning. Därför vågar vi påstå att Gripen Guards produkter hör till de mest kvalitativa produkterna på marknaden som tåls att jämföras, därför finns det också bara ett visst antal utvalda återförsäljare av tex våra hemlarm från vår Gripen serie.

HållbartVi gör allt för att effektivisera vår användning av resurser och för att minska utsläpp i luft, mark och vatten. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra kunskap och kontroll över vår miljöpåverkan. En konstruktiv dialog med våran omgivning och med de affärspartners som berörs av vår verksamhet. Vi ska vara ansvarsfulla och trovärdig utvecklare och varumärke i de samhällen och på de marknader där vi är verksamma för att så effektivt som möjligt ha en god och hållbar utveckling.